delgroup

Το πρόγραμμα delgroup χρησιμοποιείται για τη διαγραφή ομάδων (group) χρηστών.

Μπορείτε να δείτε τις ομάδες χρηστών που υπάρχουν στο σύστημα, τον μοναδικό αριθμό ID κάθε ομάδας, και τα μέλη της κάθε ομάδας, στο αρχείο /etc/group. Σε αυτό το αρχείο, οι ομάδες που χρειάζονται για την λειτουργία του συστήματος συνήθως έχουν μοναδικό αριθμό μικρότερο από 500. Μην διαγράψετε αυτές τις ομάδες, εκτός κι αν ξέρετε πραγματικά τι κάνετε.

free

Το πρόγραμμα γραμμής εντολών free εμφανίζει πληροφορίες για τη χρήση της μνήμης RAM και της προσωρινής μνήμης swap.

ntfsfix

Το εργαλείο ntfsfix διορθώνει μερικά συνηθισμένα και απλά σφάλματα σε δίσκους NTFS, και αναγκάζει τα Windows να εκτελέσουν το chkdsk την επόμενη φορά που θα εκκινήσουν με τον δίσκο. Μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις όπου τα Windows δεν μπορούν να προσαρτήσουν έναν NTFS δίσκο, ή παρουσιάζουν σφάλματα όπως το error "$MFTMirr does not match $MFT".

Για να το εκτελέσετε, απλά δώστε του ως παράμετρο το σημείο προσάρτησης του δίσκου που θέλετε να ελέγξετε, π.χ:

ntfsfix /dev/sdb1

Subversion (ελληνικά)

Μερικές οδηγίες για την εγκατάσταση και λειτουργία του Subversion. Οι οδηγίες είναι για Ubuntu 10.10, μπορεί να λειτουργούν αυτούσιες ή παρόμοιες και σε άλλες εκδόσεις ή διανομές.

Εγκατάσταση του Subversion:

sudo apt-get install subversion

Στη συνέχεια, βρείτε το URL που θέλετε να κάνετε checkout, π.χ: http://mediawiki.googlecode.com/svn/trunk/extensions/geshi/. Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε να κατεβάσετε τα αρχεία:

cd Downloads

και εκτελέστε:

svn checkout http://mediawiki.googlecode.com/svn/trunk/extensions/geshi/

Όλα τα αρχεία κάτω από τον φάκελο http://mediawiki.googlecode.com/svn/trunk/extensions/geshi/ θα έχουν τώρα αντιγραφεί στον τοπικό φάκελο Downloads/geshi.

Ναυτίλος: Μαζική σμίκρυνση εικόνων

Σε αυτό το άρθρο περιγράφω τη δημιουργία μιας εντολής για μαζική σμίκρυνση εικόνων, η οποία εμφανίζεται όταν κάνουμε δεξί κλικ σε ένα παράθυρο του Ναυτίλου.

Read More →

mac-address-table aging-time

Με την εντολή αυτή μπορείτε να καθορίσετε αν και κάθε πόσο χρόνο θα διαγράφονται οι καταγραφές στον πίνακα διευθύνσεων MAC (MAC address table) μιας συσκευής. Αν δοθεί η τιμή 0, τότε δεν διαγράφονται ποτέ οι καταγραφές, αλλιώς αν δοθεί ένας ακέραιος, τότε καταγράφονται σε τόσα δευτερόλεπτα όσα ο ακέραιος που δόθηκε. Για παράδειγμα:

cisco(config)#mac-address-table aging-time 600

Η πιο πάνω εντολή θα ορίσει τη διάρκεια παραμονής των διευθύνσεων MAC σε δέκα λεπτά.

Προεπιλογή
Η προεπιλεγμένη τιμή της μεταβλητής $TIME στις συσκευές Cisco είναι 300, δηλαδή 5 λεπτά.
Εξαιρέσεις
Μερικές παλιότερες συσκευές δεν υποστηρίζουν την τιμή 0, δηλαδή δεν υποστηρίζουν την απενεργοποίηση της διαγραφής των διευθύνσεων από τον πίνακα. Σε αυτή την περίπτωση, η πλησιέστερη λύση είναι ο ορισμός της μεταβλητής $TIME στην μεγαλύτερη τιμή που επιτρέπει η συσκευή.

login local

Καθορίζει ότι η σύνδεση των χρηστών στη συσκευή μέσω της συγκεκριμένης γραμμής θα γίνεται με πιστοποίηση έναντι της τοπικής βάσης δεδομένων ονομάτων χρήστη και συνθηματικών, σε αντίθεση π.χ. με το login tacacs.

MediaWiki: Εμφάνιση περιεχομένου μόνο σε συνδεδεμένους χρήστες

Κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία οπτικού θέματος για το MediaWiki, μπορείτε να εμφανίσετε κάποιο περιεχόμενο μόνο σε συνδεδεμένους χρήστες (για παράδειγμα τους συνδέσμους για την επεξεργασία του άρθρου), ή και το αντίθετο, μόνο σε μη συνδεδεμένους χρήστες (για παράδειγμα να εμφανίζονται διαφημίσεις, τις οποίες τα συνδεδεμένα μέλη δεν θα βλέπουν - μια προτροπή για να ενθαρρύνετε τις εγγραφές στο Wiki σας).

Read More →

Εγκατάσταση οδηγών Broadcom σε Fedora 15

Πολλοί φορητοί υπολογιστές έχουν κάρτες της Broadcom για σύνδεση σε ασύρματα δίκτυα. Οι οδηγοί υλικού της Broadcom διατίθενται μεν δωρέαν, αλλά είναι κλειστού κώδικα, κι έτσι δεν συμπεριλαμβάνονται στην διανομή Fedora.

Read More →

Git, symlinks και hardlinks

Γρήγορη συμβουλή για το Git: Ήθελα να συμπεριλάβω σε ένα αποθετήριο Git, ένα αρχείο το οποίο τραβούσε το πρόγραμμα από άλλο φάκελο, εκτός του τοπικού αποθετηρίου. Είδα ότι με δημιουργία συμβολικού δεσμού το Git ανέβαζε στο απομακρυσμένο αποθετήριο το αρχείο σαν απλό αρχείο κειμένου, με περιεχόμενο τη διαδρομή του συνδεδεμένου αρχείου. Με λίγο ψάξιμο βρήκα ότι δεν υπάρχει τρόπος να ακολουθεί το Git τους συμβολικούς δεσμούς, για μερικούς καλούς λόγους, ένας από τους οποίους είναι ότι δημιουργείται ένα τεράστιο κενό ασφαλείας, σε περίπτωση που γίνει check-out σε ένα σύστημα στο οποίο το αρχείο-στόχος του συμβολικού δεσμού μπορεί να έχει εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο!

Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε hardlinks, δημιουργώντας τα με: ln /absolute/path/to/destination link-path, με μερικά όμως μειονεκτήματα, ένα από τα οποία είναι ότι κατά το check-out το αρχείο δημιουργείται ως κανονικό αρχείο στο τοπικό αποθετήριο όπου κάνετε check-out και χάνεται η ιδιότητά του ως δεσμός. Αυτό βέβαια λύνει και το πρόβλημα ασφαλείας που ανέφερα πριν.

Μια ακόμα σημείωση, μέχρι πριν την έκδοση 1.6.1, το Git ακολουθούσε τους συμβολικούς δεσμούς, αν αυτοί ήταν φάκελοι αντί για αρχεία. Αυτό διορθώθηκε, και στις πιο πρόσφατες εκδόσεις δεν δουλεύει.

About

Hello, I'm Marios Zindilis and this is my website. Opinions are my own. You also find me on LinkedIn and GitHub.

Unless otherwise specified, content is licensed under CC0.

Search