switchport port-security

Η εντολή switchport port-security ενεργοποιεί την ασφάλεια στη συγκεκριμένη διεπαφή. Χρειάζεται να ακολουθήσουν εντολές που παραμετροποιούν την ασφάλεια.

find (el)

Το πρόγραμμα find αναζητά αρχεία, μέσα σε κάποια συγκεκριμένη ιεραρχία φακέλων.

Χρήση του find

Στην πιο απλή του μορφή το find μπορεί να εκτελεστεί χωρίς επιλογές/παραμέτρους, οπότε εμφανίζει όλα τα αρχεία που βρίσκονται στον τρέχοντα φάκελο και στους υποφακέλους του, δεδομένου ότι ο χρήστης που εκτελεί την εντολή έχει δικαιώματα ανάγνωσης των περιεχομένων εκείνων των φακέλων.

Σε μια πιο παραμετροποιήσιμη μορφή χρήσης, μπορεί να δεκτεί δύο παραμέτρους: τον φάκελο στον οποίο θα ψάξει (συμπεριλαμβάνοντας και τους υποφακέλους) και ένα μοτίβο (κανονική έκφραση) το οποίο θα προσπαθήσει να ταιρίαξει με τα ονόματα των περιεχόμενων αρχείων και φακέλων.

Για παράδειγμα, η πιο κάτω ιεραρχία φακέλων δείχνει έναν φάκελο με το όνομα «Μουσική», με υποφακέλους με ονόματα καλλιτεχνών, με υποφακέλους με ονόματα δίσκων. Μέσα στα ονόματα των δίσκων συμπεριλαμβάνεται σε παρένθεση η χρονολογία κυκλοφορίας κάθε δίσκου. Σχηματικά:

Μουσική
 |_ Φιλαρμονική Άνω Κάτω Χωριού
   |_ Κάλαντα (1990)
   |_ Χαρούμενα τραγούδια (1992)
   |_ Λυπημένα τραγούδια (1995)

Αν θέλετε να βρείτε μέσα σε μια τέτοια δομή φακέλων όλους τους δίσκους που κυκλοφόρησαν, για παράδειγμα, το 1995, θα δίνατε την εντολή:

{% highlight bash %} find Μουσική -name '*(1995)' {% endhighlight %}

Στην πιο πάνω εντολή, το αστεράκι παίζει το ρόλο του μπαλαντέρ, δηλαδή οποιοδήποτε όνομα αρχείου ή φακέλου μέσα στο «Μουσική» το οποίο ξεκινάει με οτιδήποτε και τελειώνει με «(1995)» θα ταιριάξει.

Αν δίνατε την εντολή find Μουσική (παραλείποντας δηλαδή το όνομα για το οποίο ψάχνετε), θα σας επέστρεφε μια λίστα με όλα τα περιεχόμενα, αρχεία και υποφακέλους που περιέχονται στο «Μουσική». Αν δίνατε find -name '*(1970)' (παραλείποντας δηλαδή τον φάκελο στον οποίο θέλετε να ψάξετε), τότε το find ψάχνει απλά στο φάκελο μέσα στον οποίο εκτελέστηκε η εντολή.

Είναι ακόμα δυνατή η αναζήτηση αρχείων βάσει του χρήστη στον οποίο ανήκουν, είτε με την επιλογή -user και παράμετρο το όνομα χρήστη, είτε με την επιλογή -uid και παράμετρο τον αριθμό ID του χρήστη. Αντίστοιχα, για αναζήτηση βάσει του group στο οποίο ανήκουν τα αρχεία/φάκελοι, χρησιμοποιείται η επιλογή -group ή -gid.

Τα πιο πάνω παραδείγμα δείχνουν την πιο στοιχειώδη λειτουργία του find. Πέρα από αυτά, υπάρχουν πάρα πολλές ακόμα παράμετροι, οι οποίες τεκμηριώνονται στο εγχειρίδιο του find (εκτελέστε man find), και οι οποίες επιτρέπουν αρκετά πιο συγκεκριμένο προσδιορισμό των αρχείων που θα επιστραφούν. Συγκεκριμένα, μερικά από τα κριτήρια που μπορείτε να ορίσετε είναι:

 • αν θα ακολουθούνται οι συμβολικοί σύνδεσμοι,
 • το ελάχιστο και το μέγιστο βάθος στην ιεραρχία των υποφακέλων,
 • αν θα συνεχίζεται η αναζήτηση και σε άλλα συστήματα αρχείων τα οποία είναι προσαρτημένα στην ιεραρχία φακέλων,
 • μέγεθος, ιδιοκτήτης, δικαιώματα πρόσβασης, ημερομηνία δημιουργίας ή τροποποίησης αρχείων, και
 • πάρα, πάρα πολλά ακόμα.

Reading #12

Reading material.

Read More →

Cheese

Cheese is an application to manage your web camera. It allows you to easily take pictures and record video from your webcam, and apply some special effects to them.

See also

GNOME Paint

GNOME Paint is a simple drawing tool for GNOME, similar to MS-Paint.

See also

MediaWiki: Διαγραφή άρθρου από τη βάση δεδομένων

Υπάρχουν περιπτώσεις στο MediaWiki που ένα άρθρο δεν μπορεί να διαγραφεί μέσω της συνηθισμένης διεπαφής, οπότε χρειάζεται σκάλισμα της βάσης δεδομένων. Αυτός ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο.

Read More →

Hive Rise

Hive Rise used to be a fast paced strategy game that run on both Windows and Linux. It seems to have been abandoned, and the domain of its former website hiverise.com is now for sale.

Reading #10

Linux

I finished reading Sams - Teach yourself Red Hat Linux. This book tries to cover the very basics of a wide range of topics, from installation and basic usage on the desktop and on the console, to systems administration, user management, nfs, smb, web and ftp serving and basic security. Therefore, this is a good book for the beginner who aims high. So, I should have read it a few years ago - I felt bored at times.

More Google+ hoopla:

Misc

reload (εντολή Cisco)

Η εντολή reload αναγκάζει μια συσκευή να επανεκκινήσει. Αν εκτελεστεί χωρίς παραμέτρους, η επανεκκίνηση γίνεται αμέσως.

Με τη χρήση της εντολής reload είναι δυνατό να αποτραπεί η απώλεια της σύνδεση στη συσκευή λόγω καινούριων ρυθμίσεων, η οποία σε αντίθετη περίπτωση θα καθιστούσε αναγκαία την φυσική πρόσβαση στη συσκευή για την αποκατάσταση των ρυθμίσεων. Για παράδειγμα, αν κάνετε κάποιες καινούριες ρυθμίσεις σε μια συσκευή, και πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να χάσετε τη σύνδεσή σας με τη συσκευή (μέσω δικτύου, όχι μέσω κονσόλας), τότε μπορείτε να προγραμματίσετε μια επανεκκίνηση της συσκευής μετά από μερικά λεπτά.

Έτσι, και αν ακόμα κάνετε κάποια λάθος ρύθμιση και χάσετε τη σύνδεσή σας στη συσκευή, αυτή θα επανεκκινήσει και θα φορτώσει τις προηγούμενες ρυθμίσεις της. Αν αντιθέτως όλα πάνε καλά, θα ακυρώσετε την προγραμματισμένη επανεκκίνηση.

Το πιο κάτω παράδειγμα θα κάνει τη συσκευή να επανεκκινήσει μετά από 10 λεπτά, ενώ ταυτόχρονα θα καταχωρηθεί και το σχόλιο «applying new configuration» μέσα στο αρχείο καταγραφής της συσκευής (log):

router# reload in 10 applying new configuration
Proceed with reload? [confirm]
router#

Αν θέλετε να ακυρώσετε μια προγραμματισμένη επανεκκίνηση, μπορείτε να το κάνετε με:

router# reload cancel 

***
*** --- SHUTDOWN ABORTED ---
***

router#
About

Hello, I'm Marios Zindilis and this is my website. Opinions are my own. You also find me on LinkedIn and GitHub.

Unless otherwise specified, content is licensed under CC0.

Search