bandwidth (Εντολή Cisco)

Με την εντολή bandwidth μπορείτε να ορίσετε το εύρος ζώνης μιας διεπαφής σε συσκευές Cisco. Η μονάδα μέτρησης είναι Kilobits / Second (Kbps). Αν δεν οριστεί ρητά, το εύρος από προεπιλογή είναι (σε Kbps):

 • Serial: 1.544
 • Ethernet: 10.000
 • FastEthernet: 100.000
 • GigabitEthernet: 1.000.000

Η τιμή που ορίζεται με την εντολή bandwidth δεν καθορίζει το πραγματικό λειτουργικό εύρος της διεπαφής, αλλά χρησιμοποιείται μόνο για τον υπολογισμό διαφόρων παραμέτρων, όπως για παράδειγμα του EIGRP Metric, και μερικών παραμέτρων του QoS και του SNMP.

Συγκεκριμένα για το EIGRP Metric, συνίσταται η παραμετροποίηση κάποιας άλλης από τις τιμές που συνυπολογίζονται στο Metric, για το λόγο ότι το bandwidth επηρεάζει και άλλα πράγματα, άσχετα με την δρομολόγηση.

switchport mode access

Η εντολή switchport mode access ορίζει ότι μια διεπαφή θα συνδέεται μόνο με μία συσκευή και μόνο σε ένα VLAN.

switchport port-security mac-address sticky

Η εντολή switchport port-security mac-address sticky καθορίζει ότι οι φυσικές διευθύνσεις MAC που δικαιούνται να επικοινωνούν μέσω της συγκεκριμένης διεπαφής, είναι αυτές που είναι ήδη συνδεδεμένες, ή οι πρώτες που θα συνδεθούν. Απαιτείται πρώτα να οριστεί η συγκεκριμένη διεπαφή ως access: switchport mode access και να ενεργοποιηθεί σ' αυτήν η ασφάλεια διεπαφής: switchport port-security.

Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε ρητά ότι η διεπαφή θα επιτρέπει μόνο συγκεκριμένες φυσικές διευθύνσεις MAC που θα ορίσετε, με την εντολή switchport port-security mac-address $MAC-ADDRESS.

switchport trunk encapsulation isl

Η εντολή switchport trunk encapsulation isl καθορίζει το encapsulation στο οποίο θα λειτουργεί μια διεπαφή, η οποία ήδη λειτουργεί ως trunk. Η παράμετρος isl καθορίζει την τιμή στο πρωτόκολλο Inter-Switch Link.

Δείτε επίσης

Η εντολή switchport trunk encapsulation μπορεί να πάρει τρεις τιμές. Για την εναλλακτική τιμή (η οποία είναι και η μοναδική που χρησιμοποιείται πλέον πρακτικά), καθώς και για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το switchport trunk encapsulation dot1q. Για την τρίτη τιμή δείτε το switchport trunk encapsulation negotiate.

switchport trunk encapsulation dot1q

Η εντολή switchport trunk encapsulation dot1q καθορίζει το encapsulation στο οποίο θα λειτουργεί μια διεπαφή, η οποία ήδη λειτουργεί ως trunk. Η παράμετρος dot1q καθορίζει την τιμή στο πρότυπο IEEE 802.1q.

Υπάρχουν δύο πρότυπα λειτουργίας για διεπαφές trunk, το 802.1q και το ISL. Το πρότυπο ISL (Inter-Switch Link) αναπτύχθηκε από τη Cisco πολύ νωρίτερα από το 802.1q. Μια βασική του διαφορά από το 802.1q είναι ότι περικλείει το Ethernet Frame σε ένα επιπλέον ζεύγος header και trailer. Αντίθετα, το 802.1q προσθέτει μόνο ένα επιπλέον πεδίο στο υφιστάμενο header του Ethernet frame, και αναγκαστικά επανυπολογίζει το Frame Check Sequence (FCS) στο trailer.

Πρακτικά, το ISL δεν χρησιμοποιείται πλέον σήμερα, και σε νεότερες συσκευές η ίδια η Cisco έχει σταματήσει να το υποστηρίζει. Αναφέρεται ακόμα στην τεκμηρίωση για σκοπούς συμβατότητας με παλαιότερες συσκευές. Οι συσκευές που δεν προσφέρουν άλλη δυνατότητα ρύθμισης, λειτουργούν από προεπιλογή σε dot1q.

Δείτε επίσης

Η εντολή switchport trunk encapsulation μπορεί να πάρει τρεις τιμές. Η βασική εναλλακτική του dot1q είναι η switchport trunk encapsulation isl, και για αυτόματη διαπραγμάτευση του encapsulation μεταξύ των δύο συσκευών δείτε το switchport trunk encapsulation negotiate.

service timestamps log datetime

Η εντολή service timestamps log datetime καθορίζει την εμφάνιση των ημερομηνιών στα μηνύματα αποσφαλμάτωσης στο τερματικό, σε εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, σε αντίθεση με την εναλλακτική που είναι η εμφάνιση σε διάρκεια συνεχόμενης λειτουργίας της συσκευής από την τελευταία εκκίνηση (uptime). Ένα παράδειγμα εξόδου αποσφαλμάτωσης με αυτή την εμφάνιση των ημερομηνιών είναι:

Jan 5 19:34:18: tcp2: I ESTAB 192.168.2.100:44268 192.168.2.222:23 seq 1368141491
    DATA 2 ACK 946277077 PSH WIN 56000
Jan 5 19:34:18: tcp2: O ESTAB 192.168.2.100:44268 192.168.2.222:23 seq 946277077
    DATA 2 ACK 1368141493 PSH WIN 3843

switchport trunk encapsulation negotiate

Καθορίζει το encapsulation στο οποίο θα λειτουργεί μια διεπαφή, η οποία ήδη λειτουργεί ως trunk. Η τιμή negotiate αναγκάζει τη διεπαφή να διαπραγματευτεί ανάμεσα σε dot1q και isl με τη συνδεδεμένη στο άλλο άκρο του trunk συσκευή.

Δείτε επίσης

Η εντολή switchport trunk encapsulation μπορεί να πάρει τρεις τιμές, από τις οποίες η negotiate περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Για τις άλλες δύο τιμές, δείτε:

switchport port-security

Η εντολή switchport port-security ενεργοποιεί την ασφάλεια στη συγκεκριμένη διεπαφή. Χρειάζεται να ακολουθήσουν εντολές που παραμετροποιούν την ασφάλεια.

find (el)

Το πρόγραμμα find αναζητά αρχεία, μέσα σε κάποια συγκεκριμένη ιεραρχία φακέλων.

Χρήση του find

Στην πιο απλή του μορφή το find μπορεί να εκτελεστεί χωρίς επιλογές/παραμέτρους, οπότε εμφανίζει όλα τα αρχεία που βρίσκονται στον τρέχοντα φάκελο και στους υποφακέλους του, δεδομένου ότι ο χρήστης που εκτελεί την εντολή έχει δικαιώματα ανάγνωσης των περιεχομένων εκείνων των φακέλων.

Σε μια πιο παραμετροποιήσιμη μορφή χρήσης, μπορεί να δεκτεί δύο παραμέτρους: τον φάκελο στον οποίο θα ψάξει (συμπεριλαμβάνοντας και τους υποφακέλους) και ένα μοτίβο (κανονική έκφραση) το οποίο θα προσπαθήσει να ταιρίαξει με τα ονόματα των περιεχόμενων αρχείων και φακέλων.

Για παράδειγμα, η πιο κάτω ιεραρχία φακέλων δείχνει έναν φάκελο με το όνομα «Μουσική», με υποφακέλους με ονόματα καλλιτεχνών, με υποφακέλους με ονόματα δίσκων. Μέσα στα ονόματα των δίσκων συμπεριλαμβάνεται σε παρένθεση η χρονολογία κυκλοφορίας κάθε δίσκου. Σχηματικά:

Μουσική
 |_ Φιλαρμονική Άνω Κάτω Χωριού
   |_ Κάλαντα (1990)
   |_ Χαρούμενα τραγούδια (1992)
   |_ Λυπημένα τραγούδια (1995)

Αν θέλετε να βρείτε μέσα σε μια τέτοια δομή φακέλων όλους τους δίσκους που κυκλοφόρησαν, για παράδειγμα, το 1995, θα δίνατε την εντολή:

{% highlight bash %} find Μουσική -name '*(1995)' {% endhighlight %}

Στην πιο πάνω εντολή, το αστεράκι παίζει το ρόλο του μπαλαντέρ, δηλαδή οποιοδήποτε όνομα αρχείου ή φακέλου μέσα στο «Μουσική» το οποίο ξεκινάει με οτιδήποτε και τελειώνει με «(1995)» θα ταιριάξει.

Αν δίνατε την εντολή find Μουσική (παραλείποντας δηλαδή το όνομα για το οποίο ψάχνετε), θα σας επέστρεφε μια λίστα με όλα τα περιεχόμενα, αρχεία και υποφακέλους που περιέχονται στο «Μουσική». Αν δίνατε find -name '*(1970)' (παραλείποντας δηλαδή τον φάκελο στον οποίο θέλετε να ψάξετε), τότε το find ψάχνει απλά στο φάκελο μέσα στον οποίο εκτελέστηκε η εντολή.

Είναι ακόμα δυνατή η αναζήτηση αρχείων βάσει του χρήστη στον οποίο ανήκουν, είτε με την επιλογή -user και παράμετρο το όνομα χρήστη, είτε με την επιλογή -uid και παράμετρο τον αριθμό ID του χρήστη. Αντίστοιχα, για αναζήτηση βάσει του group στο οποίο ανήκουν τα αρχεία/φάκελοι, χρησιμοποιείται η επιλογή -group ή -gid.

Τα πιο πάνω παραδείγμα δείχνουν την πιο στοιχειώδη λειτουργία του find. Πέρα από αυτά, υπάρχουν πάρα πολλές ακόμα παράμετροι, οι οποίες τεκμηριώνονται στο εγχειρίδιο του find (εκτελέστε man find), και οι οποίες επιτρέπουν αρκετά πιο συγκεκριμένο προσδιορισμό των αρχείων που θα επιστραφούν. Συγκεκριμένα, μερικά από τα κριτήρια που μπορείτε να ορίσετε είναι:

 • αν θα ακολουθούνται οι συμβολικοί σύνδεσμοι,
 • το ελάχιστο και το μέγιστο βάθος στην ιεραρχία των υποφακέλων,
 • αν θα συνεχίζεται η αναζήτηση και σε άλλα συστήματα αρχείων τα οποία είναι προσαρτημένα στην ιεραρχία φακέλων,
 • μέγεθος, ιδιοκτήτης, δικαιώματα πρόσβασης, ημερομηνία δημιουργίας ή τροποποίησης αρχείων, και
 • πάρα, πάρα πολλά ακόμα.
About

Hello, I'm Marios Zindilis and this is my website. Opinions are my own. You also find me on LinkedIn and GitHub.

Unless otherwise specified, content is licensed under CC0.

Search