Ενδιαφέροντες σύνδεσμοι (2011, εβδ#40)

Interesting links.

Linux

Δίκτυα

Web design & Development

Διάφορα

  • Rock veterans win copyright fight (Το όριο ηλικίας των μουσικών έργων προτού περάσουν στο Public Domain αυξήθηκε από 50 σε 70 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

Posted on