Εγκατάσταση Apache, MySQL και PHP σε Ubuntu 10.10

Βήματα για εγκατάσταση της στοίβας λογισμικού σε Ubuntu 10.10:

Εγκατάσταση Apache 2

sudo apt-get install apache2

Εγκατάσταση PHP 5

sudo apt-get install php5

Σε προηγούμενες εκδόσεις του Ubuntu χρειαζόταν ξεχωριστά και εγκατάσταση του libapache2-mod-php5, το οποίο πλέον εγκαθίσταται αυτόματα μαζί με την PHP.

Εγκατάσταση MySQL

sudo apt-get install mysql-server

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης θα ζητηθεί το συνθηματικό του root, του προεπιλεγμένου χρήστη της MySQL.

sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql
sudo apt-get install php5-mysql

Posted on