Μεταβλητές περιβάλλοντος

Ένας κατάλογος με μεταβλητές περιβάλλοντος, με περιγραφή των περιεχομένων τους. Ο κατάλογος δεν είναι πλήρης, ούτε και υπάρχουν όλες οι μεταβλητές σε όλες τις διανομές, ή σε όλες τις εκδόσεις της ίδιας διανομής.

Όνομα Περιγραφή
$BASH_VERSINFO Περιέχει μόνο την κύρια έκδοση του Bash, π.χ. 4.
$BASH_VERSION Περιέχει την πλήρη έκδοση του Bash, π.χ. 4.2.45(1)-release
$EDITOR Περιέχει την προτίμηση σε επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Vi, Emacs).
$LANG Περιέχει το locale που χρησιμοποιείται στο σύστημα σε περίπτωση που δεν είναι ορισμένες οι μεταβλητές τοπικότητας (μπορείτε να τις δείτε με την εντολή locale).
$MAILCHECK Καθορίζει πόσο συχνά (σε δευτερόλεπτα) το BASH θα ελέγχει αν ο χρήστης έχει email, οπότε και εμφανίζει ένα μήνυμα όμοιο με You have new mail in /var/spool/mail/root πριν από το prompt.
$OLDPWD Περιέχει την απόλυτη διαδρομή του αμέσως προηγούμενου φακέλου στον οποίο βρισκόταν ο χρήστης.
$PATH Μια λίστα από διαδρομές φακέλων (χωρισμένες μεταξύ τους με διπλή τελεία :), στους οποίους αναζητά το κέλυφος τα εκτελέσιμα αρχεία των εντολών που πληκτρολογεί ο χρήστης. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα εκτελέσιμα με το ίδιο όνομα, έχει προτεραιότητα εκείνο του οποίου η διαδρομή συναντάται νωρίτερα στην $PATH.
$PWD Περιέχει την απόλυτη διαδρομή του φακέλου στον οποίο βρίσκεται εκείνη τη στιγμή ο χρήστης.
$SHELL Περιέχει την απόλυτη διαδρομή του κελύφους που χρησιμοποιείται. Στις περισσότερες διανομές, από προεπιλογή είναι το /bin/bash.
$XDISPLAYMANAGER Η τιμή είναι είτε XDM, είτε GDM, είτε KDM, ανάλογα με τον προεπιλεγμένο διαχειριστή παραθύρων του γραφικού περιβάλλοντος. Η τιμή συχνά καθορίζεται μέσα στο αρχείο /etc/sysconfig/desktop.
$HOME Η μεταβλητή `$HOME` περιέχει τη διαδρομή για τον προσωπικό φάκελο του χρήστη. Μπορεί να φανεί χρήσιμη σε περιβάλλοντα στα οποία οι προσωπικοί φάκελοι των χρηστών συνδέονται σε πολλά συστήματα ταυτόχρονα μέσω δικτύου (για παράδειγμα μέσω NFS), και η σύνδεση γίνεται σε διαδρομή διαφορετική από την προεπιλεγμένη, για παράδειγμα στο /usr/homes αντί στο /home.

Posted on