Έργα στο Public Domain από 1η Ιανουαρίου 2013

Από 1η Ιανουαρίου 2013, ελευθερώνονται ως Κοινό Κτήμα (Public Domain) όλα τα έργα δημιουργών που πέθαναν το 1942.

Η σύντομη λίστα των Ελλήνων δημιουργών συμπεριλαμβάνει:

Ποιητές - Λογοτέχνες

Ζωγράφοι - Γλύπτες

Μουσικοί

Posted on