Συντομεύσεις πληκτρολογίου σε συσκευές Cisco

ΣυντόμευσηΠεριγραφή
CTRL+P[previous] εμφάνιση προηγούμενης εντολής
CTRL+N[next] εμφάνιση επόμενης εντολής
CTRL+B[back] μετακίνηση του δρομέα κατά ένα χαρακτήρα προς τα πίσω
CTRL+F[forward] μετακίνηση του δρομέα κατά ένα χαρακτήρα προς τα μπροστά
ESC+B[back] μετακίνηση του δρομέα κατά μία λέξη προς τα πίσω
ESC+F[forward] μετακίνηση του δρομέα κατά μία λέξη μπροστά
CTRL+Aμετακίνηση του δρομέα στην αρχή της εντολής
CTRL+E[end] μετακίνηση του δρομέα στο τέλος της εντολής
CTRL+D[delete] διαγραφή του επιλεγμένου χαρακτήρα
BACKSPACEδιαγραφή του προηγούμενου από τον επιλεγμένο χαρακτήρα
CTRL+W[word] διαγραφή μιας λέξης
CTRL+Uδιαγραφή ολόκληρης της γραμμής

Posted on