Ταξινόμηση φακέλων κατά μέγεθος

Μια εντολή για ταξινόμηση των φακέλων κατά μέγεθος στο Bash:

du -hsm | sort -n

Υπολογίζει το μέγεθος όλων των φακέλων σε MegaBytes και τους ταξινομεί σε αύξουσα σειρά μεγέθους. Μια διαφορετική εκδοχή:

du -s * | sort -n | cut -f 2 | xargs -d "\n" du -chs

Καλεί δύο φορές το du, την πρώτη για να πάρει τη λίστα με τους φακέλους και το μέγεθος (σε bytes). Ταξινομεί αριθμητικά, και μετά πασάρει τη λίστα με τα ονόματα μόνο των φακέλων -αυτή τη φορά ταξινομημένη κατά μέγεθος- ξανά στο du. Η επιλογή -d "\n" του xargs καθορίζει το delimiter. Αν παραληφθεί, οι φάκελοι στον οποίων το όνομα περιέχονται διαστήματα θεωρούνται πολλαπλά ορίσματα.

Posted on