/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Παράδειγμα αρχείου ρύθμισης μιας διεπαφής δικτύου η οποία δεν ελέγχεται από τον NetworkManager:

# Ρυθμίσεις υλικού:
UUID="46e26279-f69b-daf5-1b79-d03677b7178d"
HWADDR=00:1C:C0:0D:36:C6
DEVICE="p1p1"
TYPE="Ethernet"
ONBOOT="yes"
NAME=eth0
NM_CONTROLLED="no"

# Ρυθμίσεις IPv4:
BOOTPROTO="none"
IPADDR0="192.168.1.100"
PREFIX0="24"
GATEWAY0="192.168.1.1"
DNS1="192.168.1.53"
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="yes"

# Ρυθμίσεις IPv6:
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes

Παράμετροι

BOOTPROTO
Αν η συγκεκριμένη διεπαφή πρέπει να ρυθμίζεται αυτόματα μέσω DHCP, τότε η τιμή της παραμέτρου θα είναι "dhcp". Αλλιώς, αν θα έχει στατική διεύθυνση IP, θα είναι "none".
DEFROUTE
Καθορίζει αν κατά την ενεργοποίηση της διεπαφής θα προστίθεται αυτόματα προς αυτήν, ένα προεπιλεγμένο δρομολόγιο (default route) δικτύου.
HWADDR
Η διεύθυνση MAC της διεπαφής. Η πραγματική διεύθυνση καθορίζεται από τον κατασκευαστή της κάρτας δικτύου, και είναι μοναδική στον κόσμο. Είναι δυνατή η αλλαγή της τιμής αυτής της παραμέτρου, αλλά δεν συνηθίζεται.
NM_CONTROLLED
Καθορίζει αν η διεπαφή ελέγχεται από τον NetworkManager. Σε περίπτωση που η τιμή είναι "no", θα πρέπει να προβλεφθεί κάποιος άλλος τρόπος για να ενεργοποιείται η διεπαφή κατά την εκκίνηση του συστήματος, αν αυτό είναι απαραίτητο.
ONBOOT
Καθορίζει αν η διεπαφή να ενεργοποιείται κατά την εκκίνηση του συστήματος.