Ρύθμιση CentOS 6 ως Router

Ένας παλιός υπολογιστής, με παρωχημένο υλικό και ταπεινές δυνατότητες, μπορεί κάλλιστα να εξυπηρετήσει διάφορους χρήσιμους σκοπούς, αν έχει εγκατεστημένη μια σωστά ρυθμισμένη διανομή Linux. Αυτός ο οδηγός περιγράφει πώς μπορείτε να ρυθμίσετε ένα σύστημα με CentOS 6 ώστε να λειτουργεί ως δρομολογητής δικτύου (router).

Διαβάστε το άρθρο...